بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۳

دریافت گواهینامه رتبه ۳ از شورای عالی انفورماتیک کشور

بدون نظر

گواهینامه رتبه 3 شورای عالی انفورماتیک کشورشرکت سامانه ارتباطات قاصدک موفق به دریافت گواهینامه رتبه ۳ از شورای عالی انفورماتیک کشور شد.

بر اساس این گواهینامه، این شرکت در موضوع تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری حائز گواهینامه رتبه ۳ در احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی کشور است.

همچنین بر مبنای دیگر بندهای این گواهینامه، شرکت سامانه ارتباطات قاصدک در سایر موضوعات فعالیت از جمله شبکه داده‌ها‌ی رایانه ای و مخابراتی و تولید و ارائه رایانه‌های غیر Main Frame حائز رتبه ۴ و در موضوعات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات پشتیبانی حائز رتبه ۵ گردیده است.

بر اساس مجوز صادر شده از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور، شرکت سامانه ارتباطات قاصدک از صلاحیت لازم برای اجرای پروژه ها در موضوعات ذکر شده و سقف های تعیین شده برای هریک از آنها برخوردار خواهد بود.

shora