بایگانی برای مهر, ۱۳۹۳

ارائه سیستم جدید نمایندگی سامانه پیام کوتاه قاصدک

بدون نظر

پنل جدید نمایندگی سامانه پیام کوتاه قاصدک با امکانات و طراحی جدید بزودی در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.

در پنل جدید بسیاری از امکانات درخواستی و قابلیتهای جدید پیش بینی گردیده است که با ظاهری زیبا و کاربری آسان خواهد توانست پاسخگوی نیازهای کاربری نمایندگان محترم سامانه پیام کوتاه قاصدک باشد.

تولید پنل جدید نمایندگان در مراحل نهایی خود به سر می برد و بزودی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

rese1

resellersm